Quy trình SX

Quy trình sản xuất

09/05/2019 1:10:23 PM | 547

Quy trình sản xuất gốm Bát Tràng

1071002042857
Nguyên liệu cho sản xuất
2071002042857
Chuẩn bị khuôn 
3071002042857
Làm hàng phơ ( đất )
4071002042857
Vẽ trang trí sản phẩm
5071002042857
Làm men
6071002042857
Vệ sinh trước khi nung 
7071002042857
Bình gas
8071002042857
Cho vào lò nung
9071002042857
Đóng containeer
 
 

Phản hồi bài viết


Bài viết cùng chuyên mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Bán hàng

Kinh doanh 2

Bán hàng